Praktijkinformatie

Achtergrond

Mijn naam is Nicole van Beek (info@beekzicht-praktijk.nl). Ik ben BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (09911794025, www.bigregister.nl). Het BIGnummer is een wettelijk erkende registratie. Hieraan herkent u een wettelijk bevoegde psycholoog. Ik werk reeds meer dan 15 jaar als psycholoog in de gezondheidszorg. Mijn expertise heb ik opgedaan in academische psychotherapeutische instellingen, ziekenhuis en de gespecialiseerde GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Als wetenschappelijk onderzoeker ben ik gepromoveerd op het onderwerp paniekstoornis.

Ik ben opgeleid in de Cognitieve Gedragstherapie (CGT), maar door de jaren heen heb ik mij verschillende methodes uit verschillende scholen eigen gemaakt. Ik blijf mezelf ontwikkelen door bijscholing en intercollegiaal overleg. Hierdoor kan ik met de nieuwe verworven inzichten de behandeling nog beter afstemmen op uw hulpvraag.
Onderstaand overzicht geeft een indruk van mijn kennis en vaardigheden:

cognitieve gedragstherapie
paniekstoornis en angstgevoeligheid
eetstoornissen (specialisatie eetbuistoornis, boulimia)
assertiviteit
acceptance and commitment therapy (ACT)
negatief zelfbeeld
oplossingsgerichte therapie
EMDR
schematherapie basis
hoogsensitiviteit
traumabehandeling in lichaam, brein en geest
slaaptherapie
doelgericht behandelen in de psychiatrie
geweldloze communicatie
neuropsychologische processen en stress
hoogbegaafdheid
introductie pessotherapie
biologie van cellen en hun omgeving
focussen (focusing-oriented psychotherapy)
PICS: psychotrauma- en rouwproblematiek bij COVID-19
lichaamsgerichte traumatherapie

Uitgangspunt van Beekzicht Psychologenpraktijk is dat klachten een wisselwerking zijn tussen lichaam, geest, gevoel en omgeving. Sommige ervaringen in ons leven kunnen leiden tot psychische en lichamelijke klachten. Samen gaan we uw gezondheidstoestand positief beïnvloeden door te werken aan uw gedachten, gevoelens, lichamelijke signalen en gedrag. Het gaat er vooral om dat we samen een veranderingsproces in gang zetten. Zowel u als ik dienen zich in te zetten en dan kan er veel bereikt worden. U wilt namelijk van uw klachten af of er anders mee leren omgaan, zodat u een andere koers kan varen en op een andere bestemming komt met het zicht dat u graag wenst.

Lidmaatschap

Dr. Nicole van Beek is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (www.lvvp.info).

Als u niet tevreden bent over Beekzicht Psychologenpraktijk, vertrouw ik er op dat u mij dat in een gesprek meldt. Dan kijken we samen hoe we dit oplossen. Mocht dit niet afdoende zijn, dan kunt u daarna gebruik maken van de LVVP klachtenprocedure.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit kunt u nakijken op www.zorginzicht.nl. Het kwaliteitsstatuut zelf kunt u inzien op de praktijk of op www.kiezenindeggz.nl.

Contact