Verzekerde zorg

Beekzicht Psychologenpraktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract in 2023, maar niet met ONVZ (betreft ook VvAA zorgverzekering, Jaaah) en Caresq (betreft ook Aevitae). Bij verleende verzekerde zorg in de Generalistische Basis GGZ vanuit de basisverzekering wordt uw eigen risico aangesproken. De geldende tarieven voor de zorg worden vastgesteld door uw zorgverzekeraar volgens het zorgprestatiemodel en gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Er zijn verschillende types van consulten. De twee meest voorkomende worden hier nader toegelicht. Bij Consulttype diagnostiek wordt uitgezocht welke problematiek er speelt (zorgvraagtype). Dit zal met name in de eerste twee consulten plaatsvinden, zoals de intake. Bij Consulttype behandeling gaan we aan de slag met de afgesproken doelen. Dit kan persoonlijk als ook online, telefonisch of middels e-health. Heeft u meerdere keren contact via deze kanalen, dan kan dit als één consult op de rekening staan.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar is nodig:

  •   zorgvraagtype en een diagnose volgens de DSM (deze wordt gesteld door uw hulpverlener)
  •   een verwijsbrief van de huisarts (of eventueel andere zorgverstrekker zoals bepaald in uw zorgverzekeringspolis)
  •  het invullen van vragenlijsten

Onverzekerde zorg

Een aantal klachten komen niet meer voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering, zoals aanpassingsproblemen, relatieproblemen en werkgerelateerde problemen. Uiteraard kunt u voor deze klachten nog steeds de psycholoog consulteren. De factuur wordt dan naar uzelf gestuurd. Het tarief voor een individueel gesprek van 45 minuten bedraagt € 115. Betaling van deze zorg verloopt per consult. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.

Afmelding

Wanneer u de gemaakte afspraak niet kan nakomen, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk, echter minimaal 48 uur, van te voren door te geven. U kunt zich afmelden door te bellen of de voicemail in te spreken op 06 271 48 751, of via een bericht op de beveiligde cliëntomgeving. Indien u niet tijdig afzegt of uw afspraak niet nakomt, dan is Beekzicht Psychologenpraktijk genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. U ontvangt een rekening van € 50 voor de verloren tijd. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact